I. (#1)

Nova foto publicada:

Larger view Iona, setembre '10