RESCLOSA

Nova foto publicada:

Larger view Les Escaules - agost '10