BOSC DE HUELGOAT (#2)

Nova foto publicada:

Larger view Bosc de Huelgoat (Bretanya), juliol 2011