ESTANY DE BANYOLES (#1)

Nova foto publicada:

Larger view Estany de Banyoles, abril 2011