CANTABRIA (#4)

Nova foto publicada:

Larger view Santander (El Sardinero), octubre '10