PESCANT SENSE AIGUA (#2)

Nova foto publicada:

Larger view Costa Atlàntica (França), juliol 2011