FORUM

Nova foto publicada:

Larger view Fòrum (Barcelona), juny 2011