ESTANY DE BANYOLES (#2)

Nova foto publicada:

Larger view Estany de Banyoles, abril 2011