CARNAVAL #2

Nova foto publicada:

Larger view Carnaval (Llers), març de 2011