GUARDIÀ

Nova foto publicada:

Larger view Barcelona, 2010