WINTER IN PARIS (II)

Nova foto publicada:

Larger view Una vista de Paris - febrer de 2010